salon kosmetyczny

Witamy w gabinecie kosmetycznym mon amie

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informuję że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

    1) Administratorem danych osobowych jest Gabinet Kosmetyczny Mon Amie z siedzibą przy ul. Katowickiej 11/u25, 61-131 Poznań.
    2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty oraz realizacji usługi kosmetycznej*
    3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
    4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
    5) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ponadto informuję że ma Pan/Pani prawo do:
    1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    2. wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawne;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wyznaczenia terminu wizyty oraz  bezpiecznego wykonania zabiegu kosmetycznej.

………………………………………………………

Data i podpis

ZGODA KLIENTA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.; GABINET KOSMETYCZNY Mon Amie z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 11/u25 w celu wyznaczenia terminu wizyty i realizacji zabiegu kosmetycznego oraz w celach promocyjnych”

……………………………………………………
Data i podpis

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

61-131 Poznań, ul. Katowicka 11D/u25
tel. 61 223 56 72

płatności kartą U nas zapłacisz KARTĄClose Menu